Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hotel Academy

 Hotelová akadémia je vzdelávacia inštitúcia, ktorej hlavným študijným zámerom je pripraviť odborníkov, ktorí by mali teoretické vedomosti, praktické zručnosti a návyky v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu. Okrem tohto odborného vzdelania je poskytnuté aj všeobecné vzdelanie, vďaka ktorému sa ľahšie adaptuje v praxi.